Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

Andrzej Pągowski
Reposted fromoopsiak oopsiak viaSenyia Senyia
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viaSenyia Senyia
1026 49be 420
Reposted fromvariaen variaen viaSenyia Senyia
0296 4b23

catgifcentral:

Who needs to brush the cat, when you can just cat the brush

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaSenyia Senyia
4103 baa7 420

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viaSenyia Senyia
7621 cd2f 420

rahmagical:

what a plot twist

Reposted frommirkkuz mirkkuz viaSenyia Senyia

August 30 2017

0870 9c81 420
Reposted fromstroschek stroschek viapolitycznazupa politycznazupa
1464 44ed

Mount Fuji 3D book
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viastraycat straycat
9216 0b17 420
Reposted fromregcord regcord viastraycat straycat
1784 6946 420
Reposted fromteijakool teijakool viaXOrangoutan XOrangoutan
5429 211f 420
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaXOrangoutan XOrangoutan
6297 d47e 420

August 21 2017

1624 f2d5 420
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
5945 b1c0 420
Reposted frompapaj papaj viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromdoener doener viaPaseroVirus PaseroVirus
4137 d37d 420
Reposted frompapaj papaj viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl