Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

5031 8b46 420
Reposted fromqb qb viaSenyia Senyia
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viaSenyia Senyia
4261 a542 420
Happy sysadmin-day to all the john mcclanes out there
Reposted fromthetemple thetemple viaSenyia Senyia
2638 77e3 420

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viaMerelyGifted MerelyGifted
8535 da11 420
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaSenyia Senyia
2541 a2ca 420
6774 2c6d 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaSenyia Senyia
1044 1be3
Reposted fromels els viamiciabdsm miciabdsm
9093 8d90 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viamiciabdsm miciabdsm
9067 860c 420
Reposted fromtfu tfu viamiciabdsm miciabdsm
7084 4418 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viapolitycznazupa politycznazupa
2498 4ea2 420
Reposted fromzie zie viapolitycznazupa politycznazupa
9328 bcc4 420
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
8930 33ce 420
Reposted bymerydocholeryzdjeciahuja
8815 cdc5 420
Reposted bykrybus krybus

July 27 2017

Maszynka propagandowa obozu rządzącego ostatnio zaryła w kupę kamieni i poodpadały jej kółka oraz wypadły tryby, a operatorzy biegają dookoła wymachując losowo złapanymi narzędziami i zderzając się między sobą, a owoce pracy są coraz bardziej odjechane. W chwili pisania tego tekściku platynowy Odjechany Peron jestem skłonny przyznać tow. Targalskiemu, który ogłosił że weto jest efektem działań byłej bezpieki która oddziałuje podprogowo na Dudę za pośrednictwem „Ucha Prezesa”. Nawet twardy elektorat patrzy na to wszystko z niejakim zdumieniem.
http://chruptak.blogspot.com/2017/07/srastrosrurfing.html
Reposted bySenyia Senyia

July 25 2017

6631 d7f5 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
1057 f8c5 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
7605 dea1 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl