Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

9931 b8c9 420
Reposted fromcarol91 carol91
9953 af37 420
Don't share!!
Reposted fromvscd vscd
Play fullscreen
Smog
Reposted frompankamien pankamien
So glad to see you back :)
And look on the bright side - there is much less spam  now.
9316 bf2a 420
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viawithfrenchperfume withfrenchperfume

Update after crash ;)

Dear Soup friends,

We had a big database crash, and the backups we had were corrupted.
The only working backup was from 2015.
We are working hard on getting some data out of the crashed database.

Please be patient!
Your Soup.io TeamHallo Soup Freunde!

Wir hatten einen großen Datenbanken crash, und die Backups, die wir hatten waren Korrupt.
Das einzig funktionierende Backup war von 2015.
Wir arbeiten hart daran noch Daten aus der gecrashten Datenbank heraus zu bekommen.

Bitte bleibt geduldig!
Dein Soup.io Team
Reposted fromupdates updates viaMerelyGifted MerelyGifted
4913 c561 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSenyia Senyia
6538 78df 420
Reposted fromdropsbox dropsbox viaSenyia Senyia

February 14 2017

Yes!!!
SOUP, I <3 you!

July 06 2015

Wskutek ważnych dość wypadków
ujmę rzecz bez zbędnych kruczków:
skończył się czas drętwych dziadków,
przyszły czasy wściekłych wnuczków.


Choć nikt, widząc ich na starcie,
nie znał przyczyn ich wściekłości,
już cieszyli się poparciem
znacznej części społeczności.


Bowiem jest w tym sensu trochę
i pora się zgodzić ze mną,
że społeczność nasza kocha
takie wściekłe randki w ciemno.


A na randce tej czekają
dość nieobliczalne świry
jako szansa mego kraju,
a nie temat do satyry.


I nietrudno dość ustalić,
że przenika ich tęsknota,
żeby wszystkim dać popalić
i pogonić wszystkim kota.


I tak myślę sobie nie raz,
nim przejdą od słów do czynów,
skąd wywodzi się kariera
tych rockowych hunwejbinów.


Myślę, że się tu odzywa
rdzennie polski gen kretyński,
kiedy tak, jak chciał, wygrywał
z Mazowieckim żłób Tymiński.


A ponadto z tego kramu
wyjmę jeszcze fakt konkretny:
wnusie nie są bez programu,
oni mają program świetny.


A ten program wściekłych wnusiów
w takich słowach się tłumaczy –
najpierw, kurde, zróbmy burdel,
potem, kurde, się zobaczy!


~ Wojciech Młynarski
czyżby pan przyszedł bez szpady?: komentarz polityczny

stoneandbloodandwater:

how to walk like a queen [x]

Okay so this shit is in my likes and it’s come across my dash a few times since but this is the first time I’ve seen it since the following happened to me:

One time I was in Manhattan and I had a lot of walking to do and I was bored and was thinking about this gifset and I thought, huh, lets try it. So I did and I was thinking queenly, murderous thoughts and trying to see if people were more willing to get out of my way when I walked like this and then, I watch a guy pass me, do a double take, then a triple take.

Then he engages me in polite conversation for a block or two, tells me I have beautiful hair, then asks me out of drinks. 

CHARLIZE THERON IS A SMART LADY BUT HER ADVICE IS POWERFUL. USE IT WISELY AND WITH CAUTION, MEN MIGHT START THROWING THEMSELVES AT YOU.

Reposted fromMoonTide MoonTide viadanielbohrer danielbohrer

July 05 2015

5942 5291 420
Reposted fromadamkrk adamkrk
5949 482c 420
Reposted fromadamkrk adamkrk
6004 dc84 420
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl